1. Użytkownik systemu rejestrując się oraz każdorazowo rezerwując bilet jest zobowiązany do podania wszystkich prawdziwych danych wymaganych do rezerwacji.
  2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do okazania pisemnej zgody (np. Karty Konwentowicza) rodzica/opiekuna podczas dokonywania akredytacji na terenie wydarzenia. Rezerwacja nie zwalnia z tego obowiązku.
  3. Rezerwacja biletu nie jest jednoznaczna z zakupem biletu.
  4. Osoby które zarezerwowały wejściówkę mogą skorzystać ze stanowiska szybkiej akredytacji, gdzie muszą okazać kod QR wygenerowany przez system.
  5. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie wartość jaka wyświetlona jest na stronie rezerwacji, jest to unikalny numer rezerwacji i pozwala Cię zidentyfikować.
  6. W razie problemów ze stroną prosimy o kontakt na adres: rezerwacje@animatsuri.pl
  7. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na potrzeby akredytacji, obsługi płatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń.
  8. Aby usunąć konto, napisz mail na adres rezerwacje@animatsuri.pl w temacie wpisując "Usunięcie konta", a w treści dane podawane przy rejestracji.
Każdy konwent posiada własny, odrębny regulamin, który jest obowiązujący na wydarzeniu.